> NEWS > 공지사항
 
작성일 : 14-02-07 11:54
휴업 공고(기간연장)
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 3,656  
당 회사는 2014년 2월 4일 이사회 결의에 따라 아래와 같이 사업자 휴업을 공고합니다.

                                -    아        래  -

제        목 : 사업자 휴업 기간연장(추가)
사        유 : 사업부진
휴 업 기 간 : 2014년 2월 8일부터 2014년 8월 7일까지 (181일간)

                              제일창업투자 주식회사
                              대표이사    황  순  태

 
   
 

|||
Loading...